Facebook Actie - Onze Gepimpte Jazz

Facebook Actie - Onze Gepimpte Jazz

 • 27.02.16

Een Honda Jazz voor één dag

Like ons op Facebook en maak kans om met een Honda Jazz te rijden voor één dag!

Wekelijks worden er één of twee namen geloot uit de “Likers’ van onze Facebook actie “een Honda Jazz voor één dag”.
Diegene die met de Honda Jazz een dagje gereden hebben mogen uit de “Likers” een volgende gelukkige bestuurder loten.
Veel Succes vanwege het Honda team Garage Lavrysen.

Wedstrijdreglement voor de actie op onze facebook pagina.

 • Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Honda Garage Lavrysen BVBA, ondernemingsnummer: BE 0416.876.504, gevestigd op Eindhoutdorp 7 te 2430 Laakdal. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.
 • De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Honda Garage Lavrysen BVBA, en niet voor Facebook.
 • De deelname aan de wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.
 • Honda Garage Lavrysen BVBA handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.
 • Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.
 • Deelnemers dienen ouder te zijn dan 24 jaar en in het bezit van een geldig rijbewijs B. Deelnemers dienen in een straal van 20 km rondom het vestigingsadres van Garage Lavrysen BVBA te wonen met uitzondering van de geregistreerde klanten van Garage Lavrysen BVBA.
 • De wagen wordt gratis uitgeleend door Garage Lavrysen BVBA. Het voertuig beschikt over een geldige inschrijving en verzekering.
 • De wagen wordt ontvangen met een volle brandstof tank en wordt ook zo terug gebracht.
 • Verkeersboetes ten gevolge van het gebruik van het voertuig zijn ten laste van de bestuurder van het voertuig.
 • De ‘Jazz voor één dag’ wordt maandag en woensdag aan de 100ste ‘Liker’ toegekend. De winnaar wordt door Garage Lavrysen BVBA gecontacteerd via Facebook, telefoon of e-mail.
 • Honda Garage Lavrysen BVBA en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enig uit de actie voortvloeiende handelingen.
 • Honda Garage Lavrysen en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enig schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik van de uitgeleende wagen. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.
 • Honda Garage Lavrysen behoudt zich het recht voor om de actie of deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van Honda Garage Lavrysen, de omstandigheden dit vereisen. Honda Garage Lavrysen kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Honda Garage Lavrysen.
 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door Honda Garage Lavrysen en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
 • Door deelname verlenen de winnaars toestemming aan Honda Garage Lavrysen om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.